Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Βενεζουέλα

Venezuela’s Housing Mission
[ Tamara Pearson (Πηγή: Veneuelanalysis.com) ]
Αρχείο: znet venezuela.pdf
Μέγεθος: 49.73 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 20, 2011
Caribia: Venezuela’s First Socialist City

Ένα μεγάλης κλίμακας δημόσιο πρόγραμμα κατοικίας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 21, 2011
Venezuela’s Chavez Enacts Three New Laws to “Dignify” Urban Life
Αρχείο: Venezuela.pdf
Μέγεθος: 63.99 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 29, 2011
Venezuela's Housing Revolution
[ the Real News, 12/12/2012 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, December 13, 2012
Urban Land Committees (CTU) Venezuela
Αρχείο: Venezuela’s Urban Land Committees-1.pdf
Μέγεθος: 151.89 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 28, 2012