Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Βολιβία

The Cochabamba Water Revolt and its Aftermath ( Univ. of Calif. Press, 2008)
[ Jim Schultz (ch. 1 of Dignity and Defiance: Stories from Bolivia's Challenge to Globalization) ]
Αρχείο: cochabamba.pdf
Μέγεθος: 636.57 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 15, 2010
Weaving rebellion (Η πόλη των ίσων "Αντρες Ιμπάνες")
[ Marxa Chávez ]
Αρχείο: Weaving the Rebellion.pdf
Μέγεθος: 100.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 18, 2011