Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Γαλλία

Paris 2005
[ Εξάντας ΕΡΤ ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 19, 2010
The Ambivalent Nature of Ethnic Segregation in France’s Disadvantaged Neighbourhoods
[ Jean-Louis Pan Ké Shon (Urban Studies 1-21/ 2010) ]
Αρχείο: banlieu urbanstudies.pdf
Μέγεθος: 308.71 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 09, 2011
L'actualite du droit au logement
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 11, 2012
Le logement en Ile-de-France
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 05, 2013