Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Γερμανία

New Mitte, Helle Mitte (On the rebuilt district of Mitte, Berlin)
[ Jochen Becker ]
Αρχείο: New Mitte_JochenBecker.pdf
Μέγεθος: 71.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 15, 2010
Creative Urban Renewal: A Second Life for the Prefabs
[ Elisabeth Schwiontek ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, August 23, 2010
HausHalten e.V.

Πρόγραμμα διαχείρισης κενών κατοικιών στη Λειψία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, January 18, 2011
Partnerships for Demolition: The Governance of Urban Renewal in East Germany’s Shrinking Cities
[ Matthias Bernt ]
Αρχείο: shrinking_bernt.pdf
Μέγεθος: 158.10 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, September 29, 2011
Open letter to Saskia Sassen

Saskia Sassen was 'Kuratoriummitglied' (member of the board) of the International Building Exhibition (Internationale Bauausstellung, IBA) in the Wilhelmsburg neighborhood of Hamburg, now under big time
('flagship';-) 'improvement'/'restructuration'

Αρχείο: letter to sassen.pdf
Μέγεθος: 23.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 23, 2013
Squatting and Urban Renewal in Berlin
[ Andrej Holm, Armin Kuhn ]
Αρχείο: j.1468-2427.2010.001009.x.pdf
Μέγεθος: 174.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, August 29, 2013
Gimme shelter: self-help struggles within and against the state in New York City and West Berlin
[ Steven Katz, Margit Mayer ]
Αρχείο: j.1468-2427.1985.tb00419.x.pdf
Μέγεθος: 1.98 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, August 29, 2013
Berlin Besetzt - Illustrierte Karte zu Hausbesetzungen in Berlin

Ιστορία και χαρτογράφηση των καταλήψεων στο Βερολίνο.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 23, 2014
Mietshauser Syndikat

Apartment-house syndicate providing advice to self-organised house projects

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, August 27, 2014