Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Ισραήλ/Παλαιστίνη

Αναφορά για το δικαίωμα στη στέγη στην κατεχόμενη Παλαιστίνη
[ COHRE και Al Haq (Ιούνιος 2010) ]
Αρχείο: israel housing rights.pdf
Μέγεθος: 537.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 09, 2010
Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας για τις αυθαίρετες κατεδαφίσεις σπιτιών Παλαιστινίων στη Δ. Όχθη 2010
Αρχείο: mde150062010en.pdf
Μέγεθος: 571.86 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 22, 2010
Χαρτογραφική ανάλυση των Εβραϊκών εποικισμών στην Παλαιστίνη. Η περίπτωση της Δ. Όχθης του Ιορδάνη
[ Ισμάτ Σάμπρι (Διπλωματική Εργασία στη Σχ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ, 2009) ]
Αρχείο: sabrii_palestine.pdf
Μέγεθος: 4.76 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, January 16, 2011
Ανοιχτό Εργαστήριο: Δημιουργία Πρότυπης Μονάδας Κατοίκησης για τη Γάζα (Παλαιστίνη)
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, February 25, 2011
Ο ξεσηκωμός των Βεδουίνων (16/12/2013)
Αρχείο: vedouinoi EFSYN.pdf
Μέγεθος: 124.83 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 17, 2013
Zero evictions for Palestinians now!
[ IAI ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, September 16, 2014