Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Κίνα

Locating Chinese Urban Housing Policy in an International Context, 2010
[ Mark Stephens, Urban Studies, 2010 47: 2965 ]
Αρχείο: china housing.pdf
Μέγεθος: 445.10 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 08, 2010
China's ghost cities and malls
[ SBS Dateline ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 13, 2011
Ordos: The biggest ghost town in China
[ BBC, 17/3/2012 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, March 18, 2012
Property in China: Haunted housing
[ The Economist, 16/11/2013 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 19, 2013