Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Μαρόκο

Casablanca: Στην έρημο της νεωτερικότητας (κατάλογος έκθεσης)
Αρχείο: Casablanca.ppt
Μέγεθος: 10.43 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, September 25, 2010
Η ευρωπαϊκή πολεοδομία του εκσυγχρονισμού και η ανάπτυξη στον αραβικό κόσμο.
[ Μαρούσκα Τριαντάρη ]

Τεχνικά Χρονικά
6ο Τεύχος 2005

Αρχείο: didaktorikh.pdf
Μέγεθος: 1.37 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 01, 2010
Ministère délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 22, 2010