Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Ολλανδία

Living in a green setting. The history of an ideal
[ Erik de Jong ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 18, 2010
An architecture governed by viewing figures. Building houses on uncontrolled plots
[ Arthur Wortmann ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 18, 2010
Creativity and the capitalist city. The struggle for affordable space in Amsterdam.
[ Tino Buchholz ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 15, 2011