Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Ουγγαρία

The City is for All / Budapest
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 07, 2011
The Hungarian Constitutional Court struck down on the criminalization homelessness
[ A Város Mindenkié ]
Αρχείο: victory_press release[1].pdf
Μέγεθος: 183.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 14, 2012
We are not asking for free housing
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, February 12, 2013
Justice on the Streets. Participatory Action Research about the discrimination of street homeless
[ A Város Mindenkié ]
Αρχείο: justice on the streets_final.pdf
Μέγεθος: 1.46 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, February 22, 2013
Homeless-free zones in Budapest
[ A Város Mindenkié ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, December 16, 2013