Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Σλοβενία

The Invisibles
[ docwerkers ]

In Slovenia there is a large community of migrant workers, mostly working in construction. 95% of them are from ex-Yugoslavia. Slovenian law allows companies to violate the workers’ basic rights. This film tells their story.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 05, 2012