Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Χιλή

La Victoria, Chile: Half a Century of Building Another World
[ Raul Zibechi ]
Αρχείο: CIP Americas.pdf
Μέγεθος: 70.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 15, 2010
Latin American Cities - Chile
[ IJURR, 25/7/2012 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2012
El mundial en “Río”: Pobladores que luchan por la vivienda digna y contra usura de los Bancos acampa

Housing rights' movements within the National Federation of "pobladores" (inhabitants) #FENAPO occupy since 1 week Mapocho's riverbanks in Santiago center. Theyr are demanding to:
-Become producers of their own housing, with participatory self-managed housing projects
-Take control over the administration of housing resources provided by the state and to increase the budgets
-Develop a bank of land in every districts, implementing the construction of social housing and green areas
- Put an end- to the law 20.530 that violates personal privacy and to erase the social safety record (targeting instrument of neoliberal social policies)
-Require to the State the bank debt forgiveness for social housing

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 19, 2014