Κατοικία και πόλη - Housing and the City
3/4/2021
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Παραγκουπόλεις - Slums

Παραγκουπόλεις - Slums

Planet of slums
[ Mike Davis ]

Verso, 2006

Αρχείο: [Mike_Davis]_Planet_of_Slums(BookFi.org).pdf
Μέγεθος: 4.29 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
UN-HABITAT "The Challenge of Slums - Global Report on Human Settlements 2003"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
State of the World’s Cities 2008/2009 – Harmonious Cities
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Augmented informality and backyard dwellings (Habitat report 2009)
Αρχείο: backyard dwellings-1.pdf
Μέγεθος: 412.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Urban slums report. The case of Sao Paolo, 2003
[ Mariana Fix, Pedro Arantes, Giselle Tanaka ]
Αρχείο: brazil text fix_saopaulo-cityreport-1.pdf
Μέγεθος: 2.03 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Urban slums report. The case of Rio de Janeiro, 2003
[ Helia Nacif Xavier, Fernanda Magalhaes ]
Αρχείο: Rio cityreport-1.pdf
Μέγεθος: 1.92 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
South Africa-Brazil Colloquim.Contribution to a critical urban theory in the periphery of capitalism
[ Erminia Maricato ]
Αρχείο: brazil text maricato_challengesfortheorization-2.pdf
Μέγεθος: 114.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning
[ Ananya Roy ]
Αρχείο: roy+informality.pdf
Μέγεθος: 157.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Στρατιώτες των λόφων", ντοκυμαντερ, Εξάντας, ΕΡΤ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Ghettos and anti-ghettos: an anatomy of the new urban poverty
[ Loïc Wacquant ]
Αρχείο: ghettos Wacqant.pdf
Μέγεθος: 74.46 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Politics in the slum: A view from South Africa
[ Richard Pithouse ]
Αρχείο: OpenMir-1.pdf
Μέγεθος: 240.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
"Αγώνας", ντοκυμαντέρ

Πέραμα 1975

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
Swept Up Lives: Re-envisioning the Homeless City
[ Paul Cloke, Jon May, Sarah Johnsen ]

2010, Wiley Blackwell

Αρχείο: ebooksclub.org__Swept_Up_Lives__Re_envisioning_the_Homeless_City__RGS_IBG_Book_Series_.pdf
Μέγεθος: 5.72 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, September 12, 2012
The end of poverty?
[ Philippe Diaz ]

documentary
subtitles in spanish

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, January 02, 2013
European Journal of Homelessness,Volume 6.2
[ December 2012 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, January 14, 2013
Corriente Villera Indepediente (Argentina, Buenos Aires)

Κίνημα που παρεμβαίνει στις παραγκουπόλεις. Μετωπικό σχήμα του Movimiento Popular La Dignidad
(το περιοδικό τους Nuestra Voz πλούσιο σε υλικό http://www.mpld.com.ar/#!nuestra-voz/c1zk1)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, June 02, 2013