Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
11/29/2020

Έκτακτο μάθημα ομάδας Η. Ζαχαρόπουλου

Τίτλος Έκτακτο μάθημα ομάδας Η. Ζαχαρόπουλου
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Για το μάθημα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 1 (3ο εξ.)
Μόνον για την ομάδα Η. Ζαχαρόπουλου

Την Δευτέρα 17/12/2012, η ομάδα του κ. Η. Ζαχαρόπουλου θα συναντηθεί
από τις 13:00 έως τις 15:00 στην αίθουσα Τ302 (υαλότουβλα πλάι στα γραφεία της Οικοδομικής).

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012
Από την Οικοδομική