Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
11/25/2020

Έκτακτο μάθημα όμάδας Κ. Καραδήμα.

Τίτλος Έκτακτο μάθημα όμάδας Κ. Καραδήμα.
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το μάθημα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 1 (3ο εξ.)
Μόνον για την ομάδα Κ. Καραδήμα

Την Δευτέρα 17/12/2012, η ομάδα του κ. Κ. Καραδήμα θα συναντηθεί
από τις 13:00 έως τις 15:00 στην αίθουσα Τ307.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
Από την Οικοδομική