Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
11/28/2020

Επίσκεψη εργοταξίου Ομάδας Κ. Καραδήμα

Τίτλος Επίσκεψη εργοταξίου Ομάδας Κ. Καραδήμα
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Ανακοίνωση

Η ομάδα Οικοδομικής 1 του κ. Κ. Καραδήμα θα επισκεφθεί το Εργοτάξιο επί της οδού Χρυσανθέμων 34, Ψυχικό, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 στις 11:30.