Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου
8/24/2019
Skip Navigation Links : Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου : Ανακοινώσεις : Παράταση Ημερομηνίας Παράδοσης Εργασιών

Παράταση Ημερομηνίας Παράδοσης Εργασιών

Νέα ημερομηνία παράδοσης εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή (CD) Τρίτη 11-12-2012 έως ώρα 15.00 στον Τομέα ΙΙ "Πολεοδομίας και Χωροταξίας".