Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου
9/25/2020

Συγγράμματα

Τίτλος Συγγράμματα
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

 

Η διανομή των συγγραμμάτων και η παραλαβή τους θα γίνεται από τους διανομείς - εκδοτικούς οίκους.

Τα συγγράμματα που μοιράζονται στο μάθημα είναι, κατ' επιλογήν, τα εξής:

1. Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική πόλη, Επιμέλεια: Α. Γοσποδύνη, Η. Μπεριάτος,

Εκδόσεις  ΚΡΙΤΙΚΗ (https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1144/2011)

2. Πολεοδομία VS Μεταφορές, Συγγραφείς: Θ. Βλαστός, Δ. Μηλάκης

Εκδόσεις Θ. Βλαστός, Δ. Μηλάκης (https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1144/2011)