Πολεοδομία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
3/6/2021

Πολεοδομία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
Τομέας2
Εξάμηνο4o

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 30, 2013
5/30/2013 Εξεταστέα Ύλη 2012-2013

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Θερινό Εξάμηνο

Μάθημα: Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Ύλη 4ου Εξαμήνου

 Οι Χρήσεις Γης, Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Δημήτρης Κ. Μέλισσας, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2010: σ. 3-16, σ. 68-81, σ. 131-172.

Πολεοδομία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία  (υποσελίδες)