Πολεοδομία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
11/25/2020

Εξεταστέα Ύλη 2012-2013

Τίτλος Εξεταστέα Ύλη 2012-2013
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Θερινό Εξάμηνο

Μάθημα: Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Ύλη 4ου Εξαμήνου

 Οι Χρήσεις Γης, Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Δημήτρης Κ. Μέλισσας, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2010: σ. 3-16, σ. 68-81, σ. 131-172.