Προσεγγίσεις του εφαρμοσμένου αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
7/9/2020

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Κοινωνία - κάτοικοι  
Χάρτα Aalborg  
Territorial Agenda  
Urbact  
Χρήσεις γης - Κέντρα  
Ιστορία & σχεδιασμός  
Βιώσιμη κινητικότητα  
Περιβάλλον και αστικός σχεδιασμός  
Δημόσιος Χώρος  
ΙΤΑ- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης από www.ita.org.gr
Σεμινάρια Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ) Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή ESTIA.ARCH.AUTH.GR
Αστική Οικονομική  
Θεσμικά θέματα