Στατική
11/25/2020
Skip Navigation Links : Στατική : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τίτλος Περιεχόμενο Μαθήματος
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Εισαγωγή στη Στατική, εισαγωγικές έννοιες (σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο, εξιδανίκευση, υπολογισμός κέντρου βάρους διατομών). Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Στήριξη φορέων (ελεύθερος φορέας, επίπεδοι στερεοί σχηματισμοί, είδη στηρίξεων, αντιδράσεις). Φορτία (συγκεντρωμένα, κατανεμημένα), κατηγορίες φορτίων. Εξισώσεις ισορροπίας. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων. Επίπεδοι ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Μέθοδος ισορροπίας κόμβων. Μέθοδος τομών Ritter. Ολόσωμοι ευθύγραμμοι ισοστατικοί φορείς (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων (Ν), τεμνουσών δυνάμεων (Q) και καμπτικών ροπών (Μ) για αμφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκό Gerber. Ισοστατικά πλαίσια (διαγράμματα Ν,Q,Μ). Τριαρθρωτό τόξο (διαγράμματα Ν,Q,Μ). Σύνθετοι φορείς (διαγράμματα Ν,Q,Μ).