Σύγχρονα Πεδία Σχεδιασμού - Κατασκευής
7/2/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η διδαχή του μαθήματος "Τεχνολογίες Αιχμής και Αρχιτεκτονική: Από το Συνολικό Σχεδιασμό στην Καθολική Διαχείρηση" θα ενταχθεί στο μάθημα "Σύγχρονα Πεδία Σχεδιασμού - Κατασκευής"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ