Το Δυτικό Παράδειγμα ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων
1/27/2020

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων.

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων.
Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Αρχείο: Eisagbgiko shmeioma160211.pdf
Μέγεθος: 143.84 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 21, 2011
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχείο: Course1.pdf
Μέγεθος: 112.91 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ICOM
Αρχείο: Museologie_Anglais_BD.pdf
Μέγεθος: 2.58 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
Κύκλος διαλέξεων Μουσεία, Εκθέσεις και Αρχιτεκτονική από ICOM
Αρχείο: Anakoinvsh Dialejevn 2011[1].pdf
Μέγεθος: 110.57 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 14, 2011
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αρχείο: Prodiagrafes.pdf
Μέγεθος: 180.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 14, 2011