Χωροταξικός Σχεδιασμός
11/25/2020
Skip Navigation Links : Χωροταξικός Σχεδιασμός : Εκπαιδευτικό Υλικό : Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δ. Μαρκόπουλου - 1η Φάση: Τεύχος 2

Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δ. Μαρκόπουλου - 1η Φάση: Τεύχος 2

Τίτλος Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δ. Μαρκόπουλου - 1η Φάση: Τεύχος 2
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Ομάδα μελέτης: Γ. Προβελέγγιος και συνεργάτες
Περιγραφή

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Μαρκόπουλου: 1η Φάση: Ανάλυση - Προκαταρκτικές προτάσεις -Τεύχος 2