Χωροταξικός Σχεδιασμός
11/25/2020
Skip Navigation Links : Χωροταξικός Σχεδιασμός : Εκπαιδευτικό Υλικό : Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Μαρκόπουλου: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΦΕΚ 199Δ/6-3-2003) (DWG)

Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Μαρκόπουλου: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΦΕΚ 199Δ/6-3-2003) (DWG)

Τίτλος Μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Μαρκόπουλου: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΦΕΚ 199Δ/6-3-2003) (DWG)
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας [ Ομάδα μελέτης: Γ. Προβελέγγιος και συνεργάτες ]
Περιγραφή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΦΕΚ 199Δ/6-3-2003)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΥΛΑΚΙΟΥ