Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
1/20/2021

Φωτογραφίες και Αεροφωτογραφίες

Α

Φωτογραφίες ευρύτερης περιοχής

Αρχείο: PHOTOS_.pdf
Μέγεθος: 1.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
B

Σχέδιο καταγραφής των αντίστοιχων θέσεων φωτογραφικής λήψης

Αρχείο: kleidi_5000.pdf
Μέγεθος: 250.97 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 1
Αρχείο: 1.jpg
Μέγεθος: 8.78 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 2
Αρχείο: 2.jpg
Μέγεθος: 434.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 3
Αρχείο: 3.jpg
Μέγεθος: 436.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 4
Αρχείο: 4.jpg
Μέγεθος: 428.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 5
Αρχείο: 5.jpg
Μέγεθος: 392.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Αεροφωτογραφία 6
Αρχείο: 6.jpg
Μέγεθος: 410.61 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

Φ1
Αρχείο: P3070496.JPG
Μέγεθος: 1.12 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ2
Αρχείο: P3080018.JPG
Μέγεθος: 1.34 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ3
Αρχείο: P3080026.JPG
Μέγεθος: 1.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ4
Αρχείο: P3080031.JPG
Μέγεθος: 1.60 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ5
Αρχείο: P3080033.JPG
Μέγεθος: 1.52 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ6
Αρχείο: P3080044.JPG
Μέγεθος: 1.47 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ7
Αρχείο: P3070501.JPG
Μέγεθος: 901.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ8
Αρχείο: P3070509.JPG
Μέγεθος: 1.04 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ9
Αρχείο: P3070554.JPG
Μέγεθος: 936.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ10
Αρχείο: P3080093.JPG
Μέγεθος: 1.57 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ11
Αρχείο: P3080057.JPG
Μέγεθος: 1.47 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ12
Αρχείο: P3070528.JPG
Μέγεθος: 885.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ13
Αρχείο: P3070526.JPG
Μέγεθος: 1.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ14
Αρχείο: P3070529.JPG
Μέγεθος: 1,009.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ15
Αρχείο: P3070571.JPG
Μέγεθος: 1,007.47 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ16
Αρχείο: P3070572.JPG
Μέγεθος: 880.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ17
Αρχείο: P3070583.JPG
Μέγεθος: 909.40 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ18
Αρχείο: P3070585.JPG
Μέγεθος: 1.03 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ19
Αρχείο: P3070584.JPG
Μέγεθος: 1,012.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ20
Αρχείο: P3070588.JPG
Μέγεθος: 924.72 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ21
Αρχείο: P3070591.JPG
Μέγεθος: 919.71 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ22
Αρχείο: P3070592.JPG
Μέγεθος: 1.04 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ23
Αρχείο: P3070602.JPG
Μέγεθος: 885.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ24
Αρχείο: P3070606.JPG
Μέγεθος: 893.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ25
Αρχείο: P3070607.JPG
Μέγεθος: 890.83 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ26
Αρχείο: P3070608.JPG
Μέγεθος: 911.43 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ28
Αρχείο: P3070622.JPG
Μέγεθος: 886.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ29
Αρχείο: P3070612.JPG
Μέγεθος: 872.54 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ30
Αρχείο: P3070637.JPG
Μέγεθος: 1.52 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ31
Αρχείο: P3070639.JPG
Μέγεθος: 1.50 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ32
Αρχείο: P3080070.JPG
Μέγεθος: 1.21 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ33
Αρχείο: 3080077.JPG
Μέγεθος: 4.98 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ34
Αρχείο: P3080086.JPG
Μέγεθος: 1.40 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ36
Αρχείο: P3080069.JPG
Μέγεθος: 1.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 15, 2008
Φ27
Αρχείο: P3070613-1.JPG
Μέγεθος: 1.01 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 08, 2008
Φ35
Αρχείο: 3080080-1.JPG
Μέγεθος: 5.81 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 08, 2008