Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
6/22/2021

Συνοδευτικές Μελέτες

Οι συνοδευτικές Mελέτες δεν είναι δεσμευτικές για τους διαγωνιζόμενους. Δίνονται μόνο ως ενδεικτικό - πληροφοριακό υλικό.

Συνοδευτικές Mελέτες  (sub-pages)

Ανάδειξη και Ανάπλαση Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
Αξιοποίηση Εισόδων Αρχαίας Ολυμπίας και Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου κτιρίου ΟΣΕ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Ι.Μ.Δ.Ο και ΤΔΠ
Κάτοψη Ξενία Αρχαίας Ολυμπίας Κάτοψη του Ξενία της Αρχαίας Ολυμπίας, Ημερολόγιο 2008 αφιερωμένο στον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Ε.Ο.Τ.