Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
11/25/2020

Συμμετοχή 42398

Τίτλος Συμμετοχή 42398
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

1. Κωνσταντίνου Νικόλας, Φοιτητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2ο έτος σπουδών
2. Τσουρλάκης Ευάγγελος, Φοιτητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2ο έτος σπουδών
3. Χονταΐ Κλοντιάν, Φοιτητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2ο έτος σπουδών