Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
7/29/2021

Ανάδειξη και Ανάπλαση Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων

Ανάδειξη και Ανάπλαση Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας

Κείμενα

1

Αναλυτικά στοιχεία της μελέτης και οι ομάδες εργασίας

Αρχείο: KEF0-3.pdf
Μέγεθος: 181.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
2

Ισχύον θεσμικό καθεστώς στην περιοχή (τμήμα του κεφ.4 της μελέτης)

Αρχείο: KEF4.pdf
Μέγεθος: 409.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
3

Πρόταση των μελετητών για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας (κεφ. 6 της μελέτης)

Αρχείο: KEF6.pdf
Μέγεθος: 391.83 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
4

Οργάνωση, λειτουργία, μορφολογική αξιολόγηση του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας (τμήμα του κεφ. 7 της μελέτης)

Αρχείο: KEF7.pdf
Μέγεθος: 550.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
4

Οργάνωση, λειτουργία, μορφολογική αξιολόγηση του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας (τμήμα του κεφ. 7 της μελέτης)

Αρχείο: KEF7-1.pdf
Μέγεθος: 550.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
5

Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις (κεφ. 9 της μελέτης)

Αρχείο: KEF9.pdf
Μέγεθος: 354.07 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
6

Προτάσεις ειδικών ρυθμίσεων στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας (κεφ. 10 της μελέτης)

Αρχείο: KEF10.pdf
Μέγεθος: 680.35 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008

Σχέδια

Σχέδιο 2

Ευρύτερη Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας: Υφιστάμενες δεσμεύσεις

Αρχείο: SX2.pdf
Μέγεθος: 2.87 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Σχέδιο 3

Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας: Ισχύον θεσμικό καθεστώς - Ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Αρχείο: SX03.pdf
Μέγεθος: 482.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Σχέδιο 4

Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας: Ισχύον θεσμικό καθεστώς - Προστασία Αρχαιολογικού Χώρου και Φυσικού Τοπίου

Αρχείο: SX04.pdf
Μέγεθος: 475.81 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Σχέδιο 5

Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας: Σημερινή σχέση οικισμού - Αρχαιολογικού χώρου- Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Αρχείο: SX05.pdf
Μέγεθος: 506.66 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Σχέδιο 7

Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας: Σημερινή κατάσταση

Αρχείο: SX07.pdf
Μέγεθος: 207.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008