Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
8/5/2020

Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Ι.Μ.Δ.Ο και ΤΔΠ

Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας

Α

Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου

Αρχείο: MELETH_APOKATAST_TOPIOU.pdf
Μέγεθος: 2.24 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008