Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας
6/22/2021

Τοπογραφικό ευρύτερης περιοχής

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν κατά μήκος του άξονα Εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας από τον κόμβο στο σημείο Α μέχρι την Είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου στο σημείο Β.

Οι προτάσεις πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν το τοπογραφικό σχέδιο του ευρύτερου χώρου της Εισόδου (από την περιοχή Α μέχρι την περιοχή Β) σε κλίμακα 1:10.000 και το σχεδιασμό της περιοχής αβγδ σε κλίμακα 1:1000.

Τα αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής έχει προκύψει από την ένωση διαφορετικών - επιλεκτικών τοπογραφήσεων που έχουν γίνει για την περιοχή. Αν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων της, τα στοιχεία που περιέχουν θεωρούνται επαρκή για έναν Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών.

Τοπογραφικό ευρύτερης περιοχής
Αρχείο: topogrphika_.dwg
Μέγεθος: 4.06 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
ctb

Τα πενάκια είναι ενδεικτικά. Θα πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με την κλίμακα της επεξεργασίας

Αρχείο: OLYPMIA.ctb
Μέγεθος: 4.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008
Χάρτης με αεροφωτογραφία
Αρχείο: topogrphika Model (1).pdf
Μέγεθος: 10.45 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 03, 2008