Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
9/26/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 2002-2003

12. ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 2002-2003

Αντικείμενο του προγράμματος
Αρχείο: 11subject.pdf
Μέγεθος: 125.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 27, 2005
"Κτήμα Συγγρού. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές", Επιμέλεια : Γ. Πατρίκιος, Φ. Βαταβάλη, 2003, σελ. 6
Αρχείο: 11report.pdf
Μέγεθος: 96.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
Χάρτης_01 - Άξονες Σχεδιασμού
Αρχείο: 11map1.jpg
Μέγεθος: 442.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
Χάρτης_02 - Άξονες Σχεδιασμού, Διαβάθμιση δικτύου εσωτερικών διαδρομών
Αρχείο: 11map2.jpg
Μέγεθος: 448.16 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
Εικονογραφικό υλικό
Αρχείο: 11photos.pdf
Μέγεθος: 1.26 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Αρχείο: 11brochure.doc
Μέγεθος: 1.61 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005